Faculty of Arts, Chulalongkorn University
หน้าหลัก

 
หน้าหลัก » แผนที่คำศัพท์ » พืชผักผลไม้
Th | En

ข้าวโพด (ชนิดที่เอาไปทำเป็นแป้ง)


ภาพรวม ข้าวโพด แป้งข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวป้าง
   
เข้าโคด หมากสาลี คง    
ปรับปรุงข้อมูล :: วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2553 เวลา 21:21:41 น.

2557 สงวนลิขสิทธิ์โดย โครงการภูมิศาสตร์ภาษาของประเทศไทยบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS-based Linguistic Geography of Thailand Project)
000001