หน้าหลัก Th | En


ภาษาศาสตร์คืออะไร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PACLIC 28 Paper submission deadline is extended to Aug 10 [28/07/2557]
http://ling.arts.chula.ac.th/paclic28/paper-submission/
The 2nd International Conference on Asian Geolinguistics (ICAG-2) [07/04/2557]
May 24-25, 2014. Patumwan Princess Hotel, Jamjuri 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2557 [11/02/2557]
  การเปิด – ปิดประตูจุฬาฯ และการนำรถจอดอาคาร [23/01/2557]
  ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2556 (เรื่อง The Phonology of Proto – Tai) [14/01/2557]
  ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ศ.กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ [09/01/2557]
  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ภาษากับอำนาจ (Language and Power) วันที่ 30-31 มกราคม 2557 [03/01/2557]
  ด่วนค่ะ!!ขอเชิญผู้สนใจเตรียมสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับเอก-โท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ปีการศึกษา 57 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.56-30 ธ.ค.56 นี้ ทาง www.grad.chula.ac.th เมนู:การรับสมัครเข้าศึกษา นะคะ [24/10/2556]
  ศ.ดร..ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ [14/10/2556]
  หนังสือภาษาศาสตร์สังคม พิมพ์ครั้งที่ 5 ของ ศ.ดร.อมรา อ่านได้ฟรีที่ http://t.co/FdYt62yhIL [07/09/2556]
Copyright © 2014. All rights Reserved.
000001